top_verksamhet

Jonsters Charity Scholarship

Jonsters Charity Scholarship är ett samar­bete mellan Jonsters Charity, grundskoleförvaltningen i Helsingborg (d.v.s. den kommunala grund­skolan) och EF Education. Samarbetet innebär att Jonsters Charity donerar pengar för en språkresa till de fem elever i grundskolans åttondeklass som utifrån uppställda kriterier uppvisar stor förmåga till bl.a. empati och integritet. Urvalsprocessen sker för närvarande på så vis att var och en under en viss period kan no­minera elever (med motivering utifrån kriterierna). De nominerade eleverna kom­mer därefter att slutligt väljas ut av en särskilt sammansatt jury.

De fem elever som tilldelas stipendium får en språkresa i England på två eller tre veckor. Avsikten med stipendiet är att framhålla de elever som är ett föredöme bland sina kamrater men även för andra genom att besitta de egenskaper och ha ett agerande som gör att de uppfyller de ställda kri­terierna. Kriterierna, och därmed stipendiet, hand­lar således i grunden om att framhålla och premi­era de egenskaper som bidrar till att personer utvecklas i en riktning som gör att ett gott samhälle skapas.

Kriterierna för Jonsters Charity Scholarship hittar du här. (länk pdf)

Hur mycket pengar som varje år avsätts för Jonsters Charity Scholarship hittar du under fliken Eko­nomi, Utdelning per år.