top_verksamhet

HBG Lasarett

Jonsters Charity har sedan 2011 donerat pengar till Helsingborgs lasarett för i första hand upprustning av rum på avdelningen för barn- och ungdomsmedicin. Frivilliga krafter, som designern Niklas Madsen, vilken har en avgörande betydelse för projektets utveckling och framgång, deltar i utförandet. Donerade medel används till utrustning och inredning och olika arbeten som krävs för iordningsställande av rummen. Beslut om utformningen av rummen fattas av en designgrupp bestående av Niklas Madsen, representanter från Helsingborgs lasarett och Jonsters Charity.
Två rum, med tema Henrik Larsson respektive Tina Nordström, stod redo under våren 2014 och efterföljande tre rum har HIF, Caroline Seger respektive Jonsters Charity som teman. Ytterligare rum kommer bl.a. att ha Bamse och Pippi som tema. Jonsters Charity ser mycket positivt på samarbetet med Helsingborgs lasarett och har en avsikt att även framledes stödja utvecklingen av den inre miljön på lasarettet.
De exakta beloppen som donerats till Helsingbors lasarett hittar du under fliken Ekonomi, Utdelning per år.