UTDELNING – MOTTAGARE

Stiftelsen har hittills valt att prioritera utdelningar till organisationer som arbetar för barns bästa eller projekt som har direkt koppling till barn och ungdomar.

Under 2017 har beslut fattats om följande donationer:

Aktiv med Jonsters Charity 600 000
Helsingborgs lasarett – barn- och ungdomsmedicin: upprustning av rum 300 000
Språkresestipendium 196 240
Fotbollsskola – Stattena IF 65 000
Helsingborgs stad – sommarläger för nyanlända 47 000
Region Skåne – sjukhusclown 45 000
Drivkraft Helsingborg 40 000
Änglaverket 50 000
Jonsters Charity Fotball Scholarship – Wieselgrensskolan och Tågaborgsskolan 20 000
Välkommen till Viken – genomförande resa med ensamkommande 16 000
Helsingborgs stad – Rönnowska skolan 4 000

Totalt 1 383 240