VÅR STYRELSE

Stiftelsen leds av en styrelse med tre ledamöter och har ingen geografisk begränsning ifråga om vem eller vilken organisation som kan tilldelas utdelning av insamlade medel. Stiftelsens styrelse och deltagande volontärer arbetar helt ideellt, d.v.s. de får ingen ersättning från stiftelsen. Styrelsens arbete leds av ordförande Jerker Alm.

Jerker Alm, ordförande
jerker@jonsters.se
0738 – 53 90 30
Advokat
Advokatfirman Vinge KB
www.vinge.se

Jone Sølvik
jone@jonsters.se
0706 – 11 21 00

Joel Rosenqvist
joel@jonsters.se
070 – 593 17 91
VD Osby Glas AB