top_bli_sponsor

Bli sponsor

EVENEMANG:
Jonsters Charity Masters
Jonsters Charity Challenge

Företag (och andra juridiska personer) kan bli partner till Jonsters Charity genom att delta som sponsor för stiftelsen.

Genom att bli partner till stiftelsen får företaget beroende på omfattningen av sponsringen möjlighet till exponering i olika utsträck¬ning via stiftelsens evenemang och kanaler. Det är primärt vid golf¬tävlingen Jonsters Charity Masters men även i sociala medier och genom deltag¬ande vid förekommande partnerträffar. Företag kan även bli partner om man ingår överenskommelse med stiftelsen om att för egen del anordna projekt eller aktiviteter till förmån för stiftelsen. Det kan t.ex. vara att företaget anordnar kundevent där man genom¬för insamling till förmån för stiftelsen eller där företag förbinder sig att skänka vissa försäljningsintäkter till stiftelsen.

Om ert företag vill bli partner – kontakta Jone Sölvik eller någon av övriga styrelseledamöter.

Kontakta oss här.