top_verksamhet

Insamling

Stiftelsen samlar in pengar för utdelning till välgörande ändamål genom två årligen återkommande projekt. Dels är det golftävlingen Jonsters Charity Masters som genomförs till förmån för stiftelsen och dels ett återkom­mande cykel- eller aktivitetsprojekt med varierande innehåll. Till dessa projekt bidrar deltagande företag och privatpersoner med deltagaravgifter och partnerbidrag.

Utöver ovanstående bidrar såväl privatpersoner som företag med löpande dona­tioner till stiftelsen. Detta sker genom direkta spontana inbetalningar men även genom att företag anordnar någon form av projekt där insamlade medel skänks till stiftelsen. Som exempel kan nämnas att Paulssons Bil i samband med provkör­ning av nya modeller haft en kampanj där man skänkt en viss summa pengar till stiftel­sen och Svenska Innebandyförbundet har genomfört auktion av signerade tröjor till för­mån för stift­elsen.

Det står således var och en fritt att skänka pengar till stiftelsen, de spontana inbe­talningarna ökar fortlöpande. Varje organisation eller företag får genomföra akti­viteter eller projekt utifrån vilka man skänker pengar till stiftelsen, men vi ser gärna att man tar kontakt med stiftelsen om något sådant projekt planeras.

Förutom insamling av pengar genomför stiftelsen en julklappsinsamling.

Julklappsinsamlingen hålls en gång per år i december och innebär att den som önskar skänker en (ny, ej begagnad) julklapp till visst värde till barn i viss angiven ålder. Stiftelsen tillser därefter att julklapparna delas ut till de mottagarcenter som stiftelsen fått information om från kommuner och Migrationsverket.

 

donation

DONERA

Stiftelsen hoppas kunna samla in 1 miljon kronor under 2014 som oavkortat skänks vidare till lokala organisationer.

paket

JULKLAPPSINSAMLING

Julklappsinsamlingen hålls en gång per år i december och är mycket uppskattad. Klapparna delas ut lokalt i regionen.