top_ekonomi

Lär känna oss
lite bättre

Jonsters Charity är Sveriges mest givmilda stiftelse. Vi finns här i Helsingborg och hjälper barn och ungdomar i nordvästra Skåne. Vi tänker oss att vi vill hjälpa alla som utav olika anledningar har det tufft. Det kan vara svårt sjuka. Det kan vara barn som av olika anledningar behöver besöka lasarettet. Det kan vara barn som blir mobbade. Ensamkommande flyktingbarn. Det kan vara alla olika anledningar till att ett barn eller en ungdom har det svårt. Alla dom vill vi hjälpa.