top_ekonomi

Utdelning per år

Stiftelsen har sedan bildandet i augusti 2011 delat ut medel enligt följande:

2011 Helsingborgs lasarett – vårdområde barn- och ungdomsmedicin 200 000 kr
2012 Helsingborgs lasarett – vårdområde barn- och ungdomsmedicin 393 043 kr
2013 Språkresestipendium – Jonsters Charity Scholarship 104 280 kr
Magelungens skapargrupp – projekt inom socialförvaltningen 10 000 kr
Sommarläger för nyanlända barn och ungdomar 25 000 kr
(kommunens regi)
Aktiv med Jonsters Charity 50 000 kr
Helsingborgs lasarett – vårdområde barn- och ungdomsmedicin 104 000 kr
2014 Hbg Lasarett – vårdområde barn och ungdomsmedicin 200 000 kr
Hälsoprojekt Filborna Arena/Wieselgrensskolan 57 000 kr
Aktiv med Jonsters Charity 50 000 kr
Skolstaden sommarläger (Hbg stad) 25 000 kr
Språkresestipendium – Jonsters Charity Scholarship 95 757 kr
2015 Aktiv med Jonsters Charity 200 000
Hbg Lasarett – Vårdområde barn- och ungdomsmedicin 200 000
Språkresestipendium – Jonsters Charity Scholarship 120 595
Ideella föreningen Free Zone 87 000
FC Helsingborg – integrationsprojekt 50 000
Skolstaden sommarläger (Hbg stad) 30 000
Stattena IF – fotbollsskola 30 000
Läger för överviktiga barn/Elin Blomqvist 15 000
Familjehuset 10 000
Rönnowska skolan 10 000
Hälsoprojekt Filborna Arena/Wieselgrensskolan 10 000