top_ekonomi

Ekonomi – Löpande redovisning konto

Den grundläggande principen för stiftelsen är att stiftelsen endast ska ta på sig sådana kostnader som är absolut nödvändiga för att stiftelsens verk­samhet ska kunna bedrivas.

För stiftelser finns vissa obligatoriska avgifter som ska betalas till länsstyrelsen, se vidare på www.lansstyrelsen.se/skane, klicka vidare på ”näringsliv och föreningar” och därefter på ”stiftelser”.

Stiftelsen kommer vidare att ha vissa kostnader för revisionen av stiftelsens räkenskaper och webbplats. Det innebär att det alltid måste finnas en viss summa på stiftelsens konto till täckande av eventuella, nöd­vändiga utgifter.

Insamlade medel

Stiftelsens bankkonto hos Handelsbanken öpp­na­des den 2 september 2011.

För perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015 är den ekonomiska ställningen följande:

Ingående balans 1 januari 1 068 201
Insamlade medel inkl ränta 1 035 204
Donation Aktiv med Jonsters Charity – 200 000
Donation Helsingborgs lasarett – 2015 – 200 000
Donation Helsingborgs lasarett – 2014 – 200 000
Språkresestipendium – 120 595
Donation FreeZone –   87 000
Donation Stattena IF (för aktivitet 2016) –   65 000
Doation FC Helsingborg –   50 000
Donation Skolstaden sommarläger –   30 000
Donation Stattena IF –   30 000
Donation Läger för överviktiga barn /Elin Blomqvist –   15 000
Donation Familjehuset Helsingborg –   15 000
Donation Rönnowska skolan – 10 000
Donation Health Academy – Filborna Arena/Wieselgr.sk. – 10 000
Webbplats – avgift -462,5
Försäkringspremie – lokal -1200
Länsstyrelsen avgift -600
Avgift – kontoöverföring -112,5
Utgående balans 1 068 435

 


För perioden 1 januari 2014 – 31 december 2014 är den ekonomiska ställningen följande:

Ingående balans 481 206,75 kr
Insamlade medel (inkl. ränta) 931 019,10 kr
Bankavgifter – 2 267,00 kr
Donation Hbg Lasarett (2013 års donation) -104 000,00 kr
Donation Hälsoprojekt Filborna Arena/Wieselgrensskolan -57 000,00 kr
Aktiv med Jonsters Charity -50 000,00 kr
Donation Skolstaden sommarläger -25 000,00 kr
Språkresestipendium -95 757,00 kr
Utgående balans 1 078 201,85 kr

 


För perioden 1 september 2013 – 31 december 2013 är den ekonomiska ställningen följande:

Ingående balans 438 046,75 kr
Insamlade medel 93 160,00 kr
Aktiv med Jonsters Charity -50 000,00 kr
Utgående balans 481 206,75 kr

För perioden januari 2013  – augusti 2013 är den ekonomiska ställningen följande:

Ingående balans januari 2013 30 255,75 kr
Insamlade medel 2013 (t.o.m. 31 aug.) 547 071,00 kr
Språkresestipendium -104 280,00 kr
Donation Magelungen -10 000,00 kr
Donation Skolstaden -25 000,00 kr
Utgående balans 31 aug. 438 046,75 kr

 


För perioden november 2011 – december 2012 är den ekonomiska ställningen följande:

Ingående balans november 2011 9 003,25 kr
Företagspaket-bankavgift -1 281,00 kr
Insamlade medel t.o.m. nov 2012 395 448,50 kr
Donation till Hbg Lasarett Barnavdelning -393 043,00 kr
Insamlade medel dec 2012 17 500,00 kr
Erhållna räntor 2011-2012 2 628,00 kr
Utgående balans december 2012 30 255,75 kr

 


Per den 26 oktober 2011 var den ekonomiska ställningen följande:

Insamlade medel 227 925,00 kr
Ersättning Woodlands -18 000,00 kr
Donation till Hbg lasarett -200 000,00 kr
Avgifter webb-plats -921,75 kr
Kvarvarande kapital 9 003,25 kr