top_ekonomi

Ekonomi – Allmänt

 

I underfliken Löpande redovisning – konto hittar du information om ställningen på stiftelsens konto, denna information uppdateras en till tre gånger per år och redo­visar såväl inbetalda medel till stiftelsen som de utdelningar som gjorts. I fliken Utdelning per år hittar du samlad information om de utdelningar som gjorts under respektive år.