EKONOMI – ALLMÄNT

Jonsters Charity samlar in runt en miljon kronor om året från företag och privatpersoner och delar ut lika mycket. Lejonparten av våra insamlade medel kommer från årets stora välgörenhetsgolf, Jonsters Charity Masters, sponsorföretag samt privatpersoner. Vi får även stöd av stiftelser.

Jonsters Charity arbetar för att vara Sveriges mest generösa stiftelse. Vårt mål är att varenda insamlad krona ska gå till utsatta barn och ungdomar. Den grundläggande principen för stiftelsen är att stiftelsen endast ska ta på sig sådana kostnader som är absolut nödvändiga för att stiftelsens verk­samhet ska kunna bedrivas.

För stiftelser finns vissa obligatoriska avgifter som ska betalas till länsstyrelsen, se vidare på www.lansstyrelsen.se/skane, klicka vidare på ”näringsliv och föreningar” och därefter på ”stiftelser”.

Stiftelsen kommer vidare att ha vissa kostnader för revisionen av stiftelsens räkenskaper och webbplats. Det innebär att det alltid måste finnas en viss summa på stiftelsens konto till täckande av eventuella, nöd­vändiga utgifter.

Org.nr 802477-3122

De senaste åren har varit mycket framgångsrika för Jonsters Charity. Genom framför allt sponsorföretags medverkan har stiftelsen samlat in cirka 1 000 000 kr vardera 2014 och 2015. 2016 uppgick de insamlade medlen till 1 192 489 kr. För 2017 samlades drygt 800 000 kr in.

Gällande våra kostnader kan vi konstatera att vi fortsatt lyckats hålla den på en låg nivå. Vi har kostnader för webbplats, registeravgift till länsstyrelsen, avgifter för Swish samt kostnad för revision. Vi beslutade även att utge ersättning för projektledarskapet för JCM. Avseende kostnader kan dessa förväntas öka då utrymmet för olika aktörer att bidra med gratis tid och insatser, av fullt förståe­liga skäl, är begränsat. Det gäller framför allt i de delar som avser vårt viktigaste arrangemang,JCM.