Aktiv med Jonsters

Aktiv med Jonsters är en del av Jonsters Charity som i samarbete med Socialförvaltningen, Skol- & Fritidsförvaltningen och Svenska kyrkan möjliggör alla barn och ungdomars rätt till att delta i föreningsverksamhet. Jonsters tycker inte det är rätt att det ska vara en klassfråga om man har möjlighet att låta sina barn delta i föreningsverksamhet. Genom våra samarbetspartners och månatliga utdelningsträffar säkerställer vi att vi prioriterar rätt barn. Idag står Aktiv med Jonsters för ca 500 barns fritidsaktiviteter här i Nordvästra Skåne och tyvärr är behovet fortsatt stort enligt våra samarbetspartners.