Jonsters Charity Scholarship är språkresestipendiet som sedan 2012 tilldelats elever i åttan som är och varit ett föredöme för sina kamrater då, nu och i framtiden. Avsikten är att de elever som får stipendiet ska inspirera andra till att vara goda kamrater. Varje år får sju åttondeklassare åka på en tre veckors språkresa med EF till England, med alla kostnader betalda av Jonsters Charity.